med int2

342 0 0
                         

EXPLORAREA FUNCŢIONALĂ PULMONARĂ

•Aplicarea în practică a fiziologiei şi fiziopatologiei respiraţiei;

•Numeroase teste: măsoară separat diferite mecanisme ce concură la desfăşurarea funcţiei pulmonare;

•Diagnosticul funcţional - util :

-stabilirea dg. unor boli: BPOC, astm bronşic, pneumopatii interstiţiale difuze etc.,

-aprecierea caracterului evolutiv şi a prognosticului,

-aprecierea eficacităţii unor scheme de tratament.

•Se face pe baza comparării valorilor măsurate cu valorile de referinţă.

•În funcţie de mecanismele pe care le exploreaza:

-teste ale ventilaţiei,

-teste ale transportului gazos.

TESTE ALE VENTILAŢIEI:

•VOLUMELE PULMONARE STATICE = cantitatea de aer care se găseşte în plămâni în diverse poziţii ale aparatului toraco-pulmonar:

1. Capacitatea vitală (CV) = vol. de aer ce se elimină din plămâni printr-o expiraţie maximă ce urmează unei inspiraţii maxime, cuprinde:

- Volumul curent (VT) = vol. de aer ce intră în plămâni în fiec. inspiraţie sau este eliminat în expiraţie;

- Volumul inspirator de rezervă (VIR) = vol. de aer ce pătrunde în plămâni în cursul unei inspiraţii maxime;

- Volumul expirator de rezervă (VER) = vol. maxim de aer ce poate fi expirat - de la nivelul expirator de repaus.

2. Capacitatea reziduală funcţională (CRF) = vol. de aer ce se găseşte în plămâni la sfârşitul unei expiraţii normale de repaus, cuprinde:

- VER;

- Volumul rezidual (VR) = vol. de aer ce se găseşte în plămâni la sfârşitul unei expiraţii maxime, plămânul în poziţie expiratorie maximă.

3. Capacitatea pulmonară totală (CPT) = CV + VR : vol. de aer ce se găseşte în plămâni la sfârşitul unei respiraţii maxime.

• DEBITELE VENTILATORII MAXIME

1. Volum expirator maxim pe secundă (VEMS) = fluxul de aer eliminat în prima secundă a unei expiraţii forţate care urmează unei inspiraţii maxime;

2. Indicele Tiffeneau (de permeabilitate bronşică) = VEMS x100/CV

3. Debitul expirator maxim instantaneu de vârf (peak expiratory flow rate) PEF = val. maximă a fluxului atins în cursul expiraţiei forţate şi maxime, curând după începutul ei (în zona dependentă de efort);

4. Debitul expirator maxim instantaneu la 50% CV (VEmx50)= debitul maxim din momentul când s-a eliminat 50% din CV;

5. Debitul expirator maxim instantaneu la 25% CV (VEmx25)= debitul maxim din momentul când s-a eliminat 75% din CV.

ANALIZA GAZELOR RESPIRATORII ÎN SÂNGELE ARTERIAL (Astrup)

1. Presiunea parţială a O2 arterial (PaO2) = 70-100 mmHg;

2. Saturaţia cu O2 a sângelui arterial (SaO2) = 93-98%;

3. Presiunea parţială a CO2 arterial (PaCO2) = 36-45 mmHg;

4. pH-ul sanguin = 7,35-7,45

5. HCO3 = 22-26.

• Hipoxemie = scăderea PaO2

med int2Descoperă acum locul unde povestirile prind viață