37 Глава

49 0 0

Г. Т. Александра
Събудих се, крис тъкмо влизаше в болничната стая.
- Добро утро.
- Добро утро. Айде да се прибираме.
- Ок.
Станах и излязохме от болницата. След час си бяхме в къщи.
- Ще направя закуска.
- Добре.
Седнах на дивана и започнах да си разглеждам инста. Снимах се я качих.

След малко Кристиян пристигна със перфектно сготвена закуска

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

След малко Кристиян пристигна със перфектно сготвена закуска. Закусих и започнах да гледам телевизия, а Кристиян оправяше някви документи с лаптопа. По обяд на вратата се по звъня. Отворих и беше Марио.
- Сис добре ли си?
- Да, влизай.
Отидохме до крис.
- Брат какво става.
- Оправям документи.
- Снощи, обаче бая щети му нанесе. Само незнам как жалба не отиде да подаде в полицията.
- Да подава каквото иска, ако иска и при папата да се оплаче.
- Обаче тия неща дет ти ги каза.
- Не ми ги напомняй, че се побърквам.
- Сис ти нали си добре, ония да го оставиме.
- Да добре съм.
- Добре. Ако знаете сега във фирмата какво клюкарстване пада.
- Те да не свикват като дойда, и ще ги кротна.
- Аз съм тука и за друго.
- Какво?
- Ами ако искате да обединим двете компании.
- как така.
- Ами ERG и DARK BLUE да стане една огромна компания.
-Може. Ще е добре.
-  Защото напоследък проучвам много и двата холдинга са по равно за най развиващи се. И защо да не ги обединим, вие ще се жените и защо да сме конкуренти, а да не станим една огромна фирма. Аз го предложих вчера на Александър и той се съгласи.
- Алекс ти също си съгласна нали?
- Да напълно.
- Тогава да задвижваме процеса и утре ще събера всички и ще им кажа и ти крис ще им кажиш.
- Добре.
- Алекс обаче трябва да дойдиш на двете срещи.
- Добре.
След час брат ми си тръгна и аз влязох да се изкъпя. Изкъпах се и излязох. Облякох се.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Момичето на Мафиота.Where stories live. Discover now