{28} ● instagram ●

473 111 189

nat.romanoff

Liked by overpoweredfalcon and  25,000 others

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liked by overpoweredfalcon and  25,000 others

nat.romanoff @imjamesbarnes

View all 2,003 comments

hawkward600 Ładna koszulka
nat.romanoff dzięki, też mi się podoba

overpoweredfalcon omg udało Ci się go ogolić. Jak tego dokonałaś?
nat.romanoff powiedziałam że jak będę chciała żeby mnie ktoś drapał to kupię sobie kota i chyba podziałało
overpowredfalcon ale i tak uwu. Teraz już mogę robić za profesjonalną swatkę
steverogers18 A ja to niby nie?
overpoweredfalcon powiedzmy że ci wierzę

shuriprincess uwu <3 (Wilson jeżeli spytasz o mniejsze od trzech to Cię zabiję)
overpoweredfalcon CzEmU mNieJsZe oD tRzEcH

tonystark ale masz czerwoną szyję
nat.romanoff komar mnie ugryzł albo coś
tonystark @imjamesbarnes hej komarze

scottlang Steve już pewnie zgonuje na zawał w kącie
nat.romanoff pewnie da mi karę na słodycze albo zabierze telefon
scottlang bardziej: PrZeCiEż NiE wYpAdA

•           *   ☆          •
    ✧   .            °             *                ☆
°           •
•    *            ✧         °
✩   °            .                •                *

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now