Write stories, not twists [Filipino/English]

2.2K 94 27

Q: "Ate, pwede mo ba akong bigyan ng bagong twist, yung hindi pa nababasa ng iba?"

Hindi sana ganito mag-isip pag nag-uumpisa as a writer. Sana ang focus natin ay ang matutong magsulat ng mahusay. Short cut yung hihingi ng idea, tapos ang hihingin pa ay idea na bongga.

Pero sige, sasagot ako.

1. No.

Kung meron akong super unique na twist na hindi pa nakikita nino man, siyempre sa akin na yon. Writer din kasi ako...so ako ang gagamit.

Kung writer ka na mahilig mag-twist (ala M. Night Shyamalan) point of pride mo dapat yung ikaw ang nakaisip ng panggulat sa reader mo. Kapag ang pinaka-memorable part of your story came from someone else, then you may have written the words, but it's not completely yours. Baka may magulat na mga tao, at maging bilib sa yo, pero kung hindi ito galing sa yo, then wala kang matututunan at hindi mo ito magagawa ulit. Wag maging one-hit wonder.

2. Write stories, not twists. 

I work in publishing and I can tell when a writer threw in a twist because she/he was bored or didn't know how to end a story. Learn how to write a story.

3. Write characters, not twists.

I love to read and I fall in love with characters, not twists. I will support an author throughout their career because they can write characters I love. 

I enjoy twists but I can tell when a writer uses it just to get a reaction. Makakakuha nga ng reaction, pero hindi magi-improve ang writing. Kung gustong maging writer, then write. Learn about character, setting, plot, conflict. Twists are not as important.

Publishing and Self-publishing: Advice for WritersTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon