{27} ● instagram ●

507 115 62

overpoweredfalcon

overpoweredfalcon

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liked by sh.carter and 4,000 others

overpoweredfalcon A nam to już  pomnika nie postawią...
@imjamesbarnes

View all 1,003 comments

hawkward600 moje dwie ostanie szare komórki orientujące  się co robię ze swoim życiem
wanda_maximoff  Jesteś legolasem, to dobre życie.

steverogers18 Co jak co, ale Ty Bucky nie powinieneś narzekać
imjamesbarnes ale pomnika nadal nie mam, a to nie to samo

nat.romamoff nie słyszałam żeby amebom budowali pomniki
overpoweredfalcon no to proste, trzeba to zmienić l0l
nat.romanoff w tym kraju wyznajemy inne wartości
overpoweredfalcon na przykład tyłek Steve'a?
nat.romanoff dokładnie

peterparker2013 nie mam pojęcia kto jest na tym zdjęciu
overpoweredfalcon pewnie jakiś irytujący dzieciak
peterparker2013 Nadal nie mam pojęcia o kim mówimy

•            *               ☆         •
    ✧   .           °            *               ☆
°                     •  
             •     *           ✧        °
    ✩  °           .               •               *

Dziękuję wam że tyle follow ostatnio leci. Ogromnie to doceniam, jak każdą aktywność z waszej strony ♡

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now