Epilogue

444 4 0

Zaire's POV

"Brad!!"

I turned my head to the irritating man who keeps calling me right now. "What the fuck is your problem, Clarence?" I glared at him.

Humalakhak siya saka inakbayan ako. Pilit kong tinanggal ang kanyang braso sa akin dahil sa pandidiri. "What the fuck do you fucking want, Rence?" I said in a cold tone. Well, that's my normal tone.

"Pahiram naman ng sasakyan mo kumpareko!" aniya.

I rolled my eyes. "Fuck, no, Rence. I remember you borrowing my old car and you returned it to me with scratches of your  kitkat." I referred to his cat.

"Sige na naman, pre. Promise di ko gagasgasan. Kinuha ni Mama yung sasakyan ko e. Tapos ngayon pinapasundo niya yung sister ko." aniya pa.

I tight eyed and as I opened my eyes, I gave him a threatening gaze. "Better return it to me with good condition, you dimwit." I said and gave the keys to him.

I continued walking. Papunta sana ako sa basement ng penthouse kaso kinuha ni Clarence so I guess I have no choice, then?

"Kuya para po! Taxi!" pagsubok kong magpara ng taxi.

The little girls looking at me are laughing of what I am doing. Bitch, so what?

Putangina, bakit walang taxi ngayon?

I guess... I really have no choice.

Kinawayan ko ang parating na jeep at saka ito tumigil sa harap ko. Nang papasok na sana ako doon ay nakita kong siksikan.

Motherfucking...

Umupo ako sa bungad nang jeep at nag abot ng pera. "Walang barya, hijo?" the driver said.

"Keep the change." I said.

The jeepney stopped and a high school girl entered. "Kuya pwedeng paupo?" she asked.

"Huh?" litong sabi ko.

"I mean paupo ho sa tabi niyo. Wag kayong echos, di naman po ako papatol sa sugar daddy." what the fucking fuck? Sugar daddy?

May mauuupuan pa ba dito sa tabi ko? Eh putangina halos pwetan ko nalang ang nakakaupo.

I just raised an eyebrow on what she said and ignored the girls inside looking at me. Ugh, girls.

As I have arrived at my destination. I received a call.

It was Mister.

"Mister." I greeted seriously.

"Come here at my office, Dionysus Zaire. Now." his cold and authorative voice stormed out.

Napalunok ako. What is it, now?

Madali na akong naglakad papunta sa kanyang opisina. Nang marating ko ang magarbong pinto, huminga ako ng malalim saka hindi na nag abala pang kumatok. He expect me to come.

"So here's my lovely son. Come, sit." humalakhak siya.

I bowed as a sign of respect. "What can I do for you, Mister?"

"Prepare yourself in a marriage, Dionysus."

Gulat akong tumingin sa kanyang sinabi. Unti unti mang namumuo ang galit sa looban ay nanatili pa rin akong kalmado.

"I can't do that thing, Mister." I said.

"You can! I raised you for that!" his voice raised.

Ano yun? Inanakan niya ang nanay ko para sa ganito?

The Contract of a Billionaire (Billionaire Series #2) COMPLETEDRead this story for FREE!