{25} ● instagram ●

468 110 136

shuriprincess

Liked by wanda_maximoff and 45,000 others

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liked by wanda_maximoff and 45,000 others

shuriprincess #bestfriends 💕

View all 2,002 comments

tonystark Czy ona Cię właśnie wephnęła do friendzone?
peterparker2013 tato weź siarę robisz

wanda_maximoff  słodziaki <3
overpoweredfalcon Czemu. Wszyscy. Wysyłają. Tą. Pierdoloną. Trójkę.

hawkward600 ja bym uważał Shuri na twoim miejscu  czy on Ci tam czegoś  nie wrzucił
tonystark nie mierz innych swoją miarą Barton

nat.romanoff jak te dzieci szybko  rosną...
godofthunder środki na chwasty robią  swoje
loki_god zaraz Ci odłączę internet

scottlang co to za zachowanie @peterparker2013 na shuri  się patrz a nie w telefon
peterparker2013 złe ujęcie xD
scottlang jasne, a ja jestem superbohaterem
scottlang czekaj co

•            *               ☆         •
    ✧   .           °            *               ☆
°                     •  
             •     *           ✧        °
    ✩  °           .               •               *

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now