Chương 1

20 1 1
                         

Từ Thiên nhìn bức tường tinh xảo xung quanh, một trận vô ngữ.


Cái quái gì đang xảy ra vậy?


Nếu Từ Thiên nhớ không nhầm, hắn chỉ là lên giường đi ngủ thôi mà? Tại sao tỉnh dậy lại thay đổi khung cảnh rồi?


Không kịp hắn nghĩ gì thêm, một trận đau đầu tê tâm liệt phế, giống như linh hồn bị xé rách một dạng kéo đến, làm hắn lại một lần hai mắt tối sầm.


"Thiên ca ca, ta thích ngươi nhất!"


Thanh Nhi, ta cũng thích ngươi.


"Thiên Nhi, ngươi nhất định phải sống, phải báo thù cho chúng ta."


Cha, mẹ, gia gia, mọi người đi đâu vậy? Đừng bỏ lại ta.


"Liễu Dịch Thiên, ngươi là đồ ngu, bị phản bội còn không biết, Tiểu Thanh vốn là người của ta rồi!"


Cái gì? Thanh Nhi, hắn nói dối có đúng hay không? Ngươi nhất định không phản bội ta, phải không?


"Ha ha Liễu Dịch Thiên, phế vật như ngươi làm sao ta có thể thích đây, Thiên Mạch ca mới là của ta chân ái, còn ngươi, chỉ là một thứ đã bị lợi dụng hết, để vứt đi mà thôi! Yên tâm chết đi nha!"


A a, ta không cam lòng, không cam lòng a


...


"Tiểu tử, ta có thể giúp ngươi thay đổi số mệnh, đổi lại khi ngươi cường đại rồi, phải tìm cho ta một bộ thân xác, thế nào?"


Được, ta đồng ý


"Hỗn đản, ngươi làm gì vậy, a a a"


Ha ha, ngươi tưởng ta tin ngươi sao?


Nếu ngươi đã không có ý tốt với ta, như vậy tựu vĩnh viễn biến mất đi à nha


"Liễu... Liễu Dịch Thiên, ngươi chưa chết?!"


Ta làm sao mà chết được, khi chưa nhìn mặt hôn thê cùng đại ca yêu quý đây?


"Thiên ca ca, tha cho ta, tha cho ta a"


Bây giờ mới hối hận, đã muộn rồi.


...


Từ Thiên, không, phải nói là Liễu Dịch Thiên, tỉnh dậy, nét mặt phức tạp. Không ngờ chuyện cẩu huyết này mà cũng xảy ra với hắn. Hắn, xuyên không rồi!

[Đam mỹ][Xuyên thư] Tối Khổ Bức Sáng Thế Thần - Tiêu Diêu Tự TạiWhere stories live. Discover now