Chapter 27

306 4 0

Clare's POV

"H-hindi ka na galit sa a-akin?"

Nanatili ang kanyang paninitig sa akin at hindi sinagot ang aking tanong.

"Z-zaire..." I uttered.

"Mm?" ungot niya habang nakatingin pa rin sa aking mukha. His calloused hands still carressing my face.

"Aren't you mad at me? Diba you don't want to see my face ever again?" I said. Kung hindi ko siya kokomprontahin ay hindi magiging malinaw sa akin ang lahat.

He hissed. "Still mad...still very...very..mad." he whispered.

"But...what about Ate Dane? Isn't she confined here also?" my question changed our position. In one swift move, his hands carried my small body into his lap. I am now sitting on him and swear, hindi mo kakayanin ang bilis ng tibok ng puso ko.

He kissed my both cheeks and whispered. "Who do you think is my wife? Hmmm?" aniya.

Para akong kinilabutan nang kagatin niya ang aking mga tainga. "A-ate Dane?" pilit na sagot ko.

"Who?" he whispered like it was a hele.

"A-ate Dane." I responded.

"Hell with your answer." his firm voice stormed out.

I looked at him with a questioning look. "W-why? Hindi ba totoo?" I asked.

"Nah. I won't let you go until you can already answer my question, aryt?" he said.

"You're making this hard for me!" I yelled at him.

He chuckled sexily and messed up my hair. Saka niya ako hinalikan sa tungki ng aking ilong. "Of course, you're my wife. Aren't we married?" he mumbled.

"Hindi ba galit ka sa akin? Why don't you hurt me right now? Please, sabihin mo sa akin ang gusto mong sabihin. I don't want to make asa to you anymore."

Sumeryoso ang kanyang mapaglarong mukha saka hinaplos ang aking baywang. "I am mad, baby. But I realize that... I can't lose you, no not you, just fuck everyone but not you." he whispered and hugged me tight.

"I thought you wanna have an annulment with me? Ano yon? Joke lang?" naluluhang sabi ko saka nanghina at niyakap siya pabalik.

He sighed. "I regret saying that word, baby. Sorry." aniya sa aking leeg at isiniksik ang kanyang mukha doon.

"But what about Ate Dane? And....your child?" tanong ko.

Inalis niya ang kanyang yakap sa akin at tinignan ako ng seryoso. "What inside of her is not my child. Nothing happened to us. Just...just friends. Dane was impregnated by that man you saw on your friend's restaurant. It's Merell, her ex. But I know, deep inside of her, she loves him. What she feels for me is just an infatuation. I even pity Merell that he used some threatening words just to get his girlfriend back and her girlfriend hates him for nothing. Merell told me that and I immediately understand." saad niya.

"So...she wasn't raped?" I asked.

"Nah. What they did wasn't forced. Dane also said that she also wanted it. Pero ipinaako niya sa akin dahil natatakot siya kay Merell." aniya.

Oh, now I understand.

Napatango tango ako.

"But why are you here right now?"

He rolled his eyes. "Obviously, I followed you." aniya sa isang masungit na tono.

"To make sumbat at me why you got married because of my fault?" I said.

"Nah. I was thankful you did that."

"But you said you're mad at me." I stated.

"Yeah, I am. Because of your past advertisement!" he hissed.

"Huh?" taka akong tumingin sa kanya. Because I have too many advertisements these past months!

Madilim siyang tumingin sa akin saka niya kinuha ang kanyang telepono saka ipinakita ang aking litrato na kasama ang isa sa mga pinakasikat na celebrity sa industriya. Si Brix Vergara, yung hinahangaan ko simula high school, batchmate ko din.

"Oh, the summer special photoshoot?" I said.

"Why did you reveal so much skin?!" madilim na aniya sa isang kalmadong boses.

"Hala! Iyon ba? Required e. Sayang yung opportunity na yun! Hinahangaan ko yun simula high school e." sabi ko sa isang mahinang boses.

Mas lalong nagdilim ang kanyang tingin sa akin saka iritadong itinulak ang ulo ko at sinakop ang aking mga labi.

Patuloy lamang siya sa kanyang ginagawa kaya hindi ko napigilan at tumugon na. Mapusok ang kanyang paghalik. Binuhat niya ako papunta sa kanyang kadungan nang hindi pinuputol ang aming ginagawa. His hands roaming around my back, made me feel safe.

"Mmm." ungot ko nang bumaba ang kanyang halik sa aking leeg. Ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang umusbong papunta sa looban ng aking suot.

In one swift move, I found myself naked. With only lower underware in, "Zaire!" I stormed out. Sinira niya ang dress ko! I don't have an upper underware for pete's sake!

"Hmm?" he muttered.

"Bakit mo sinira ang dress ko? Tsaka we're in a car for pete's sake!"

He didn't answer instead he stared on my chest and ate it unconsciously. Hindi ko napigilang mapapikit sa kanyang ginagawa. God!

His left hand squeezing my left breast and his mouth coating my other one made me feel pleasure down there. Now, I can feel something

Bumaba ang kanyang halik papunta sa aking puson saka pababa sa aking kaselanan. "Zaire!" I hissed when he ripped off my wet underware

He stared in my crown and lustfully inserted a finger on it and gently put it inside. "Ahhhhhh." I moaned.

"Sinong hinahangaan mo? Hmm?" he said.

"Brix." I answered. Mas lalo niyang ipinasok ang kanyang daliri nang marinig ang sagot ko.

"Who? hmm?" aniya.

"Zaire, ahhhh!" I said but it was like a moan. Hell!

"Good." he said. Nilabas niya ang kanyang daliri mula roon at ibinalik ako sa shotgun seat. What the hell?

"I won't take you here." he said firmly and took something on the backseat.

He presented me a shirt and a shorts for men. Siya ang nag suot nito sa akin. "U-uy." nahihiya akong tumingin sa kanya.

"Yeah?" aniya saka ngumisi sa akin.

"A-ahm...wala akong bra saka panty." nahihiyang sabi ko.

"It's fine, baby. Ako lang naman nakakakita." he said and winked. But before he completely put the shirt on, he ate it once again the peak of my chest.

He then started the engine and drove away from the basement.

The Contract of a Billionaire (Billionaire Series #2) COMPLETEDRead this story for FREE!