{23} ✦messages✦

527 112 47

Steve & Nat

Natasha: Steve?

Steve: Słucham

Natasha: Co jest z Jamesem?

Steve: Czemu sama go nie spytasz?

Natasha: Bo to twój przyjaciel?

Steve: Pokłóciliśmy się

Natasha: I dlatego nagle mu odjebało? Wy w ogóle potraficie się w czymś nie zgadzać?

Steve: Możliwe. I język

Natasha: O co chodziło?

Steve: Naprawdę uważam, że sama powinnaś z nim porozmawiać i wyjaśnić kilka rzeczy.

Natasha: Okay, nieważne. Zapomnij że w ogóle pytałam

Steve: Nie zachowuj się jak dziecko

Natasha: NiE zAcHoWuJ sIę JaK dZieCkO

Steve: Proszę Cię. Dobrze wiesz jak to wygląda.

Natasha: Daj mi czas, okay?

Steve: Mówiłaś to zanim uciekliśmy.

Natasha: To była inna sytuacja

Natasha: Po za tym my nie uciekliśmy

Natasha: To było zejście ze sceny w odpowiednim momencie.

Steve: Yhym.

Natasha: Okropny jesteś

• * ☆ •
✧ . ° * ☆
° •
• * ✧ °
✩ ° . • *

        •        *

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now