{22} ● instagram ●

572 114 97

imjamesbarnes

Liked by shuriprincess and 15,000 others

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liked by shuriprincess and 15,000 others

imjamesbarnes

View all 4,002 comments

overpoweredfalcon weź to usuń zanim Steve wjedzie Ci z buta do domu i weźmie na kolano
overpoweredfalcon nie płacz, Peter chciał Ci zrobić warkoczyki?
imjamesbarnes zaraz Cię zablokuję
overpoweredfalcon wiesz w ogóle jak to zrobić?

hawkward600 przechodzisz fazę nastoletniego buntu?
shuriprincess zaraz zacznie słuchać Nirvany xD

nat.romanoff podpierdoliłeś mi zapalniczkę i nawet się z tym nie kryjesz
imjamesbarnes przyzwyczaiłem się do niej więc już jej raczej nie zobaczysz.

wanda_maximoff wszystko okay?

tonystark myślałem że jesteś już trochę za stary na palenie xD
overpoweredfalcon zaraz po kupieniu szlugów poszedł kupić trumnę, jestem pewien

• * ☆ •
✧ . ° * ☆
° •
• * ✧ °
✩ ° . • *
Dzisiaj pewnie jeszcze jeden rozdział a teraz idę kupić sobie kawę zanim umrę

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now