CHAPTER 17

974 81 39
                         

CHAPTER 17

In the end, Eliot became the masugid na manliligaw in our play and Caroline is the one who played the main role. I ended up as one of Caroline's friend.

"Mas maganda kasi ang chemistry nilang dalawa..." that's what Anchoret said because she finds Caroline as very mahinhin.

Naging pair kami ni Brandon while Neo and Diane become pair.

"How to say this?" tanong ni Brandon sa akin habang ipinapakita ang mga line niya na isinulat ni Selene. Umakbay pa siya sa akin kaya mas napalapit ako sa katawan nito.

Yumuko ako ng kaunti at tinignan ang papel na hawak nito.

"Ang iyong mga mata ay nagniningning..." sambit ko na idinidiin kung paano bigkasin ng tama ang nagniningning.

"Nagningning?" napatawa ako ng marahan sa pagbigkas ni Brandon.

Nang tumingala ako sa kaniya ay nakanguso siya sa akin.

"What! I don't know it." He said pouting.

Napakagat ako sa labi ko bago siya iginiya sa malapit na upuan para makaupo kami.

Nasa class room lang kami at iniwan muna kami ng teacher namin para makapag-practice kami sa play. Ang sabi niya ay bukas na raw kami magprepresent pero dapat ngayon ay makagawa na kami ng script.

"You should say it slowly at may pagdiin. Ning-ning." Ulit ko at ginamit pa aking kamay upang i-emphasize iyon.

"Nangniningning..." he said then tilted his head on the other side at medyo nagsalubong ang kilay nito.

"That's better," sabi ko bago nag thumbs up sa kaniya. Natuwa naman siya at ginulo ang aking buhok.

"Thank you, nerdy." asar niya sa akin.

Napairap na lang ako at natawa na lang din in the end. Noong malaman kasi ni Brandon na pag-aaral ang hobby ko, madalas na niya akong asarin na nerdy raw.

Tumingin na muna ako sa pwesto nila Diane at hindi sinasadya na dumapo ito sa pwesto kung nasaan si Eliot at Caroline. Eliot is looking at me intently while his holding the piece of paper on his right hand, tingin ko iyon ang script na ibinigay ni Selene sa kaniya.

Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kaniya ay dumilim ang kaniyang mata bago siya nagtiim bagang. Umiwas siya ng tingin at tumingin kay Caroline na busy mag-recite ng kaniyang linya.

Ibinaling ko lang muli ang tingin kay Brandon na nahihirapan pa rin sa pagbigbas ng tagalog. I can't blame him though, isa siyang banyaga.

Lumaki marahil na ingles ang pangunahing lengwahe.

"Did you hear about the upcoming event of our school?" tanong ni Caroline nang maupo siya sa tabi namin ni Brandon. Sumunod naman si Neo na may hawak ng dalawang bottled water. Inabot niya sa amin ni Caroline iyon.

"What about me, Neo?" nagtatampong sabi ni Brandon.

"Buy your own." Masungit na sabi ni Neo kaya natawa ako ng marahan.

Sinugod na lang siya ni Brandon at nagsimula na silang magbiruan.

"Anong event?" tanong ko bago binuksan ang inumin na binigay ni Neo sa akin.

"Student got talent..." ani Caroline bago uminom sa tubig niya.

"You want to join?" tanong ko.

Nagkibit-balikat naman siya bilang sagot.

"I guess that's a yes?" sagot ko.

"I want to... but I don't have the confidence." Naging mahina ang kaniyang boses.

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon