{21} ● instagram ●

562 103 106

wanda_maximoff

Liked by steverogers18 and 794,674 others

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liked by steverogers18 and 794,674 others

wanda_maximoff @vision <3

View all 3,019 comments

overpoweredfalcon omg  ona go  mniejsze  od trzech
imjamesbarnes ona go paprykarz
overpoweredfalcon ja ciebie też paprykarz
imjamesbarnes  lol  co

hawkward600 Świetnie. @vision pamiętaj że nadal mam łuk w razie czego

nat.romanoff Awww ale słoneczka

sh.carter gratulacje ♡

godofthunder jak go wiedziałem ostatnio, był trochę  bardziej czerwony.
loki_god gdy Ciebie ostatnio widziałem byłeś trochę  bardziej  długowłosy

peterparker2013 czuję się zawiedziony okay
wanda_maximoff haha xD ♡♡♡ nadal możesz mi malować paznokcie, spokojnie
peterparker2013 kamień  z serca

tonystark czy to  moje okulary?
wanda_maximoff nie było  na nich Twojego imienia ¯\_(ツ)_/¯

•            *               ☆         •
    ✧   .           °            *               ☆
°                     •  
             •     *           ✧        °
    ✩  °           .               •               *

 𝐌𝐚𝐫𝐯𝐞𝐥 ✧ 𝐎𝐮𝐫 𝐰𝐚𝐫𝐬 | Social MediaWhere stories live. Discover now