«3»

520 33 16
                         

pov Łukasz

(konwersacja z Marcinem Dubielem)

Ukasz Warzywniak: Siema

Prankster Małcinek: No siema

Ukasz Warzywniak: Słuchaj

Prankster Małcinek: ?

Ukasz Warzywniak: Mam crusha! 😍❤

Prankster Małcinek: Wow

Prankster Małcinek: Ładny chociaż?

Ukasz Warzywniak: No a jak inaczej?

Ukasz Warzywniak: Śliczny!

Prankster Małcinek: To pokaż

Ukasz Warzywniak: Ok

Prankster Małcinek: No całkiem całkiem

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Prankster Małcinek: No całkiem całkiem

Ukasz Warzywniak: No chyba sobie żartujesz!?

Ukasz Warzywniak: Idealny jest!

Prankster Małcinek: No dobra dobra!

Prankster Małcinek: Już spokojnie

Prankster Małcinek: Nie znam się po prostu bo jestem hetero 😅😂😇

Ukasz Warzywniak: No okok

Ukasz Warzywniak: Dodam cię do tamtej grupki ^^

Prankster Małcinek: Ok

Prankster Małcinek: Rób co chcesz

w tym czasie Marek

(konwersacja z Kasią)

Kruszwilek: Hej

Kasia: Cześć

Kasia: Coś się stało?

Kruszwilek: Tak jakby

Kasia: O co chodzi?

Kruszwilek: Nie uwierzysz!

Kasia: Skąd możesz to wiedzieć? 😂

Kruszwilek: Mam krasza!

Kasia: Wow

Kasia: Pierwszy raz od jakiegoś... roku?!

Kruszwilek: Noo

Kasia: Przystojny?

Kruszwilek: I to jak!

Kasia: Pokaż!

Kasia: Pokaż!

Kasia: Pokaż!

Kasia: Pokaż!

Kasia: Pokaż!

Kruszwilek: Ok!

Kruszwilek: Już

Kruszwilek: Już

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Mój mały koniec świata//KxK *zakończone*Where stories live. Discover now