00

1.1K 35 0
                     

NARRATOR'S POV

ISANG DALAGA ang kasalukuyang makikitang nakatayo sa bus station. May dala itong maleta at may bahid na takot sa maamo nitong mukha. Ito ang unang beses niyang paglalayas sa bahay at hindi niya alam kung saan pupunta sa kabihasnan, sapagkat wala naman siyang kilalang kamag-anak doon. Hawak nito nang mahigpit ang maleta nang dumaan ang bus na patungo ng Manila.

'Bahala na!' Sumusuko niyang wika matapos ay sumakay na sa bus.

"Saan ang punta mo, Miss Ganda?" Tanong ng konduktor dito.

"Ahm..." hindi makasagot niyang wika. "Kung saan po ang huling hinto nito." tugon niya matapos ang ilang segundong pag-iisip.

Natawa ang konduktor, "Oh, hala sige. Umupo ka na." anito.

Nang makaupo at makahinga nang malalim, ay alam niyang ito na ang unang yugto ng kaniyang buhay nang mag-isa.

"Ginusto ko 'to. Alam kong ito ang nararapat na gawin. Kahit mahirap, kakayanin ko 'to. Kaya natin 'to, Geraldine." kausap niya sa kaniyang sarili habang minamasdan ang kapaligirang napapalitan - ng hindi na pamilyar na tanawin.


BRUHANGMEOW :
Maraming salamat sa pagbabasa.

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
𝗗𝗲𝗲𝗽𝗹𝘆 𝗦𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 || 𝗙𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝘆 𝗚𝘅𝗚 || HIATUS Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon