CHAPTER 16

1.1K 92 89
                         

Note: Hello! Before you start reading this chapter, I just want to apologize for being inactive for almost a month or so... I just graduated from college last month and decided to take a break then just last week I started my first job so you see, kind of busy.

Anddd, nakapasok sa wattys2019 itong story omg.

Anyway! I don't know who is this guy, but if Eliot is real, this will be him. Credits to the rightful owner of this masterpiece, just saw this in pinterest. You can all now imagine Eliot!

 You can all now imagine Eliot!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

-

CHAPTER 16

"Saan ka galing?" ask Diane nang balikan ko siya sa may cafeteria, she looks stress or something habang ang mga mata ay naka direkta pa rin sa kaniyang cellphone.

"Just there..." nginuso ko ang pinanggalingan.

Tumango lang siya bago nag-ayang bumalik na kami kila Neo.

Natapos ang buong araw na ang gaan lang ng pakiramdam ko. Hindi ko rin alam kung bakit pero para bang may kung anong nangyari sa akin na ang saya-saya ko ngayon.

Napanguso na lamang ako at hinarap na ang mga libro at notebooks ko. I should start doing my home works now or I'll be dead tomorrow. Marami pa naman ito at last week pa naibigay, dead line bukas.

Kinuha ko muna ang phone ko at cinonnect ito sa Bluetooth speaker na meron ako sa kwarto. I started choosing some songs to play at ang kanta agad ng BTS ang pinakinggan ko. Nam-motivate kasi akong mag-aral ng mabuti kapag naririnig ko ang mga kanta nila.

It motivated me to study well so that I can attend their concert! Ayun ang motivation ko kaya I am doing my very best.

And it's really working.

Mas lalo pang lumawak ang ngiti ko nang inilibot ko ang mata ko at halos mapuno na ito ng mga K-POP Merchandise. May malaking poster din si J-Hope sa ituktok ng kama ko. May mga mug din ako na may tatak na logo ng BTS.

Meron din akong mga unan na naroon ang pagmumukha ni Taehyung. Syempre dahil fan din ako ng ibang grupo ay hindi rin magpapatalo ang mga posters ko ng EXO, NCT, Red Velvet, TWICE, Super Junior, EXID, GOT7 at DAY6.

May mga keychains pa ako.

Napahinga ako ng malalim at hinarap na ang notebook ko sa English. Gaya ng dati, habang gumagawa ay sinasabayan ko rin ang pagkanta.

Kagat-kagat ko na ang ballpen ko habang binabasa ang problems sa math na binigay sa amin.

Bakit ba kasi kailangang may letters ang math? Ano bang alam ko dito? Pwede bang wala na lang math?

Nakikipagtitigan pa ako sa notebook ko nang biglang tumunog ang cellphone ko para isang text message.

Siguro si Neo o Selene iyan, mangongopya na naman ng assignment. Inabot ko ang cellphone ko at halos lumuwa ang mata ko nang wala sa dalawa ang nag-text.

When Eggs Meets The Army.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon