Chapter 26

310 4 4

Clare's POV

"Oh God! Look how thin you are! What have you done in the past months?"

Napangiwi ako sa tili ng aking ina. Simula pagkarating ko dito sa States ay puro sermon ang natanggap ko.

"Eomma, I'm tired. Let me rest first, jebal." I said.

Hinaplos niya ang aking buhok. "Aren't you eating? Sinasabi ko na nga ba! Kapag nandoon ka sa kapatid mo ay napapabayaan ka!" aniya.

"Aniyo. I was living alone for the past months, Ma. Don't blame him. May sarili rin po siyang buhay."

She sighed. "You won't go back to the Philippines anymore! It's either you stay here or you go back in Korea!" nAg hihysterical na aniya.

Mabilis akong napalingon sa kaniya at binigyan siya ng isang tumututol na reaksyon. "No. I don't want to go back in Korea! Halmeoni and Harabeoji hates me." sabi ko sa mahinang boses.

It's true. Halmeoni and Harabeoji hates me because I am a second child. Pero kahit anong gawin ko ay lola ko pa rin sila.

I walked out of the scene and sailed through my room. As I entered on it, I immediately scented the smell of a room that wasn't used for months. Even though it smells like that, my room is still clean. I am sure Eomma always make sure its clean.

Ibinagsak ko ang aking sarili sa malambot na kama saka tumingala sa kisame. Isang nakakapagod na biyahe ang umupo sa upuan for almost 13 hours.

Hindi ko napansin na nakaidlip ako kaya pagkagising ko ay madilim na. Agad akong napabangon dahil pupunta ako sa hospital ngayon!

"Eomma!" I yelled.

"Wae?!" rinig kong sigaw niya mula sa kusina. Maybe she is cooking?

Bumaba ako mula sa hagdan saka ko nalanghap ang kanyang niluluto. Sinigang? Wieeeee!! My fave! Hehe.

Maingat akong lumapit sa kanya at yumakap sa kanyang likod. God, I missed my Mom.

"My sweet baby." she said and held my hand.

"I missed you, Ma. And of course your foods hehehe!" I sweetly said and hugged her more.

She chuckled. "Of course. And you will always miss me. By the way... ayos na ba kayo ng asawa mo?" pag iibang topic niya.

Natahimik ako saka pilit na ngumiti saka umiling. "I-i plan to make ayos with him, Eomma, b-but I think we need more space."  pagsisinungaling ko. Hindi ko sinabi kay Eomma na hiwalay na talaga kami at magkakaroon na siya ng anak...sa iba, dahil alam ko, hindi ito palalagpasin ni Mama. For sure. she would kill the hell out of him kapag nalaman niya ang kalokohan na ito.

She didn't even know that that marriage was only for a show and for my own selfish desire. Huminga ako ng malalim.

"Eomma, the sinigang is cooked already!" I said and fakely smiled.

Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa nilulutong pagkain saka pinatay ang induction cooker. For sure, it would be delicious.

Umupo ako sa counter saka inabangan ang kanyang luto.

"So...any events, baby?" paninimula ni Eomma.

"I have one." I said.

"What is it? A ball?" excited na aniya. Halata sa kanya na ready na naman siya gumastos. Tsk tsk.

I nodded. "Next month."

Napatili naman siya. "Gosh! I should call my kumare right now! I'll tell her to rush your gown so that you can wear it next month!" she said excitingly. Gosh, Ma.

The Contract of a Billionaire (Billionaire Series #2) COMPLETEDRead this story for FREE!