Chapter 1

50 2 1


Napabalikwas ng higa si Hendrix ng maramdaman ang pagpintig ng ugat sa kanyang ulo. Hindi niya matandaan kung ano ba ang ginawa niya kagabi para sumakit ng ganoon ang kanyang ulo.

'Did i just drank again?'

Maybe yes.

Tatayo na sana sya ngunit may pwersang humatak sakanya upang bumalik ulit siya sa kama. Isang pares ng braso ang nakapulupot sa bewang niya. Sa kinis ng brasong yun, nasisiguro niyang babae ang may-ari nito. Hindi na niya alintana ang nasa paligid, sa sobrang sakit ng ulo niya dahil sa hangover, hindi na niya inusisa kung sino bang may-ari ng braso na yun at natulog  na lamang ulit.SA SOBRANG ingay ng nasa paligid niya, napilitan siyang bumangon sa kanyang kama. Gustuhin man niya pero alam niyang pepestehin lang siya ng mga intruder sa unit niya na kasalukuyang nangingialam ng cupboard ng kusina niya. Peste talaga 'tong mga kaibigan niya. And also her dear sister, na ngayo'y kumakanta ng kung anu-anong pang brokenhearted song habang sumasayaw na parang sinasapian.


Did i just dreamt of her again?


He sighed deeply. How many times do this girl intrude my mind? I can't even count. Mula noon, hindi na siya nagkaroon ng atraksyon sa ibang babae. Para bang ito na ang nag may-ari ng isip niya pagkatapos ng insidente na yun. So cheesy.


I would assure that if Xyleena can read my thoughts, she'll automatically puke at me."Penny for your thoughts, My dear brotha?"


I snapped as Xyleena talks and lend me a black coffee. Ah. The aroma. Smells like her.


"You can't afford my thoughts, dear sister" tugon ko.


Tahimik lang akong sumisimsim ng kape ng magsalita ulit si Xyleena habang nginunguya ang Blueberry Cheesecake na binili ko sa Starbucks kahapon. Sa pa-kapalan lang ng mukha, isa ng kandidato para sa pagiging lider 'tong si Xyleena.


"You know dear brotha.." Nunkang sumubo ulit ito atsaka nagsalita ulit habang ngumunguya. "Kung hindi ko lang alam na manwhore ka, iisipin kong babae yang gumugulo sa isip mo" Uminom ulit ito ng Java Frappe na binili ko din kasabay ng Blueberry Cheesecake. "I know you better rather than this two-" Sabay tinuro ang dalawang hudyo kong kaibigan na kinakain din ang Blueberry Cheesecake na binili ko. "Who's only knows hitting girls, literally"

Napatinign ako sa dalawa na ngayo'y masama na ang tingin sa kapatid ko. Imbis na masindak 'tong si Xyleena, natawa lang siya at kinain ang huling piraso ng mga cake ng dalawa. Hindi ko naiwasang mapailing. Glutton as always.


"You know me, Xyleena.." ani Dale na hindi makapaniwala sa sinabi ng kapatid. "You know that Lexi is the only girl that i want and love. Even if she's gone, not aware or playing innocent on my feelings still," Tinuro nito ang kanyang kaliwang dibdib at madramang tumitig sa kapatid ko "Lexi already own this part of my body" pagkatapos ng mahabang lithanya ay peke itong umiyak sa aking braso.


"Lovesick fool" ani Gael na uminom na lamang ng mainit na kape kesa panuoring ang pagda-drama ni Dale.

Strangers With BenefitsWhere stories live. Discover now