20

88 13 2

Lee Eunsang
Active Now

Vi
thank you sa pagpapakopya!

Eunsang
may kapalit yan :)

Vi
sige ano ba gusto mo?

Eunsang
ikaw|

Eunsang
Milkteaaaaa

Vi
okay sa practice na lang

Eunsang
sigeee

Eunsang
speaking of practice
dito na lang tayo sa condo next
since kanta na lang

Vi
noted

Eunsang
ml!

Vi
wala wifi :(

Eunsang
palodan kita same # ba?

Vi
oo, ty

Eunsang
basta milktea

imy ◼ l. eunsangWhere stories live. Discover now