ВАЖНО!

34 0 0

Тъйкато едно момиче, няма да го споменавам ме обвини, че съм изкопирала една глава от нейната книга, така че преключвам със писането. Тъкмо, ще си почина малко. Имам ангажименти около един проект, ще ходя на почивка в чужбина така че КРАЙ!! Всичко приключва. То има хора които и пишат книги, след като са прочели друга книга и я копират в сюжет, герой и снимки, но това не е от значение, въобще. Аз не разбирам какво общо има с  книга, която даже вече не съществува, но щом е решила да ме обвини,да ме обвинява. Това момиче, даже не е прочела следващата глава, да разбере какво става натам и решава веднага да ме нападне. Това беше от мен. КРАЙ!!!

Момичето на Мафиота.Where stories live. Discover now