Zebra

128 15 6

Draco stál před zrcadlem a kriticky se prohlížel. Ani si nevšiml, že do místnosti vklouzla Hermiona, dokud na něho nepromluvila. 

„Proč se mračíš?“ zeptala se opatrně. 

Draco lehce nadskočil. Nepřiznal by to, ale překvapilo ho, že za ním někdo přišel, tím spíš, že to byla zrovna ona. 

„Nezdá se mi ta barva,“ vysvětlil svůj výraz. 

„Tak ji změníme,“ navrhla dívka a vytáhla hůlku. 

Draco se mračil na svůj obraz, když najednou vyjekl: „Merline, Grangerová, vypadám jako zebra.“ 

„Možná bys mi mohl začít říkat jménem,“ zabrblala a změnila barvu na stejnou jako jeho oči. 

Draco se rozzářil a vyhrkl: „Děkuji, Hermiono.“ 

Nové začátky (Drarry drabbles) Zde žijí příběhy. Začni objevovat