Rapl

153 17 5

Draco se vrátil z návštěvy Azkabanu zvláštně zaražený. Harry vyčkával, zda se mu bude chtít svěřit, ale když blonďák zíral víc než hodinu do vyhaslého krbu, už to nevydržel. 

„Draco? Co se stalo?“ zeptal se s obavami v hlase. 

„Řekl jsem otci, že někoho mám,“ pronesl Draco zamyšleně a konečně se na svého milého podíval, „a on chtěl vědět koho.“ 

Harry nervózně polkl: „Řekl jsi mu o nás?“ 

Draco jen kývl. 

„Chytil ho rapl, co?“ zašeptal smutně. 

„Právě, že ne. Řekl, že mám dobrý vkus a že nám přeje štěstí,“ vzlykl Draco a z oka se mu vykutálela slza dojetí. 

Nové začátky (Drarry drabbles) Zde žijí příběhy. Začni objevovat