THÔNG BÁO

441 23 7

Sắp tới mình sẽ đăng full truyện edit
Tuy nhiên không có thời gian nhiều nên số chương đăng được cũng hạn chế
Mình sẽ up ngược các chương trở lên
Mong mọi người không share link bừa bãi. Mãi yêu~~~

Update: Mình sẽ up trên link khác nha (đơn giản vì mình lười sửa nên sẽ để nguyên phần này và up phần khác, cũng như phòng trường hợp bị xoá mất trắng) khi nào up sẽ dẫn link cho mọi người, hoặc có thể vào wall của mình để tìm đọc. Luv yaaa~~~

HTxTLWhere stories live. Discover now