45

136 16 0

Eurikel Park posted a photo.
Just now • 🌏

Thanks sa libre Kim Yohan❣️

❤😯👍🏻Maddison Lee, Kim Sihun, and 1

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


😯👍🏻Maddison Lee, Kim Sihun, and 1.1k others.

View comments...

Ham Wonjin: Sana all nililibre
Kim Yohan: Next time nalang kita ililibre pagtinulungan niyo na 'ko.
Son Dongpyo: Ano pang hinihintay natin? Tara na't isakaturapan ang plano.
Han Wonjin: Saan ba? Tara na, atat na 'kong malibre.

Maddison Lee: wALa pA riNg pOrEbEr
Eurikel Park: Lee Eunsang ilibre mo nga rin 'tong besfren mo, nabibitter eh.
Lee Eunsang: Di niya ko bati.
Eurikel: Ayy tangina naman pala eh, magbati na kayo Maddison, para mailibre ka.

Song Yuvin: Kim Yohan bro! Pinagpapalit mo na 'ko?
Eurikel Park: Luh parang tanga.
Song Yuvin: Eurikel libre mo nga ako.
Eurikel Park: Mygeeee oo may pera ako, sobra!!
Song Yuvin: Hindi naman halata na sarcastic ka eh.

Lee Eunsang: Nagseselos po si Kim Sihun hyung hehe.
Kim Sihun: hOY
Yoon Junghwan: Nagseselos kasi hindi siya yung lumibre hehe
Hong Songjun: Nagseselos kasi hindi siya yung kasama hehe
Lee Eunsang: bEsfRen
Kim Sihun: Di ko na kayo ililibre
Yoon Junghwan: Joke lang hyung!
Hong Songjun: Sorry na hehe libre mo na kami.
Eurikel Park: Epal kayo sa post ko.

Kim Yohan: Welcome :))

Flowers ➸ Kim YohanRead this story for FREE!