029

241 12 3

Son Areum
active nowAreum:
huy haechan thank you
talaga


Areum:
bukas ulit pidi? O kaya
kung kelan ka walang
practice


Areum:
thank you talaga hyuck


Areum:
labyu! Kahit ang sakit ng
katawan ko ngayon


Areum:
nyt!
Son Areum logged out

Dongpyo:
katawan mo? Masakit?
| message deleted
Dongpyo:
ako bahala sayo
| message deleted
sweater | son dongpyo | jacket book 2Where stories live. Discover now