026

234 15 0

Son Dongpyo
active now

Dongpyo:
Areum!

Dongpyo:
nag iwan ako ng snacks
para sayo ^^

Dongpyo:
sana magustuhan mo


Areum:
hala nasa gate ba?

Dongpyo:
iniwan ko dun sa ate
mo ata


Areum:
hala weh andito si
ate?!?!?!


Dongpyo:
Oo ata


Areum:
hala sigi thank you


Areum:
thank you talaga
Dongpyo!


Dongpyo:
wala yun hehe

Dongpyo:
basta para sayo

Areum:
ay weh HAHAHAAsweater | son dongpyo | jacket book 2Where stories live. Discover now