022

281 17 10

Son Dongpyo
active now

Dongpyo:
hi areum! Sana okay
ka na hehe


Dongpyo:
nag-iwan ako ng mga
chocolate sa may gate niyo
to somehow cheer you up


Dongpyo:
rest well!
10:56am
Areum:
hala thank you!

Areum:
thank you talaga pyo!

Areum:
I appreciate it so much


Areum:
tsaka ko na ibabalik yung
panyo ko hehe

Dongpyo:
kahit wag mo na ibalik

Dongpyo:
sayo na yon


Areum:
hala hindi ibabalik ko pa
rin yon

Dongpyo:
sigi sigi


Dongpyo:
sige bye na muna


Dongpyo:
rest well!

Dongpyo:
rest well reumie
| message deletedAreum:
hala ikaw din

Areum:
halata namang pagod
ka dahil sa kagabi

Dongpyo:
sigi byeeeee


Areum:
bye din

Areum:
haist
| message deleted
sweater | son dongpyo | jacket book 2Where stories live. Discover now