010

282 21 0

Son Dongpyo | Add friend
view profile...


Son Dongpyo posted in a while
it's been a while.😮👍❤ 9k | 2k comments | 1k shares


Song Hyeongjun: hoy tagal mong nawala

Ham Wonjin: kakagaling niyan sa cr tamo

Son Dongpyo: hoy hyung abaKim Dongbin: nagbabalik si kumareng Dongpyo

Son Dongpyo: sus hahaha


Han Seungwoo: hoy bata anong oras na di ka pa nauwi

Son Dongpyo: hyung pagbigyan mo na akooooooo

Han Seungwoo : sige last na yan ah

Son Dongpyo: ay hyung hindi ko mapopromise yan
view comments...


"amnesia?"


sweater | son dongpyo | jacket book 2Where stories live. Discover now