HE THONG NHA TRUONG VA QUAN DOI

604 0 0

:.HE THONG NHA TRUONG VA QUAN DOI

I. Nhà trường quân đội

và tuyển sinh quân sự

1. Các học viện:

HVQP, HVLQ, HVCTQS, HVHC, HVKTQS, HVQY, HVKHQS, HVHQ, HVPK-KQ, HVBP

2. Các trường sĩ quan, trường đại học, cao đẳng:

SQLQ1, SQLQ2, SQCT, SQPB, SQCB, SQTT, SQT-TG, SQĐC, SQPH, ĐHVH-NTQĐ, CĐKTV-H-P.

3. Ngoài ra còn có các trường quân sự:

QK, QĐ, tỉnh, thành phố, trường trung cấp chuyên ngành, dạy nghề.

B

1.2. Tuyển sinh đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học trong các trường quân đội

1.2.1. Đối tượng:

Quân nhân tại ngũ.

Công nhân viên chức quốc phòng.

Nam thanh niên ngoài quân đội.

Nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

1.2.2. Tiêu chuẩn tuyển sinh:

Tự nguyện đăng ký dự thi.

Có lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông đủ điểm qui định vào trường dự thi.

Sức khỏe (theo qui định)

1.2.3. Tổ chức tuyển sinh quân sự:

1.2.3.1. Phương thức tiến hành tuyển sinh quân sự:

- Hàng năm, công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Tất cả các thí sinh phải qua sơ tuyển

1.2.3.2. Môn thi, nội dung và hình thức:

Thông tin trong cuốn: "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng" hàng năm.

1.2.3.3. Các mốc

thời gian:

Theo qui định chung của Nhà nước.

1.2.3.4. Chính sách ưu tiên:

Như qui định chung của Nhà nước.

1.2.3.5. Dự bị

đại học:

Đối với một số đối tượng được hưởng chính sách.

5

1.2.3. Tổ chức tuyển sinh quân sự:

6

2.1. Hệ

thống

nhà

trường

Công

an

HE THONG NHA TRUONG VA QUAN DOIĐọc truyện này MIỄN PHÍ!