Chapter 2

1.9K 123 4

"Hindi ko naman kasi malaman sa'yo kung bakit hanggang ngayon, pinakikisamahan mo parin ang lalaking 'yun. Aba'y isang taon na kayong kasal pero hanggang ngayon hindi ka parin niya itinuturing na asawa." Anang aking matalik na kaibigan na si Gemma.

Kasalukuyan kaming nasa isang sikat at mamahalin na coffee shop.

Sumimsim muna ako sa aking kape bago ako sumagot. "Kasal kami. Nangako kami sa harap ng Diyos na magsasama kami habangbuhay. Sa hirap man o ginhawa."

Umikot ang mga mata ni Gemma. "Excuse me, it should be, "nangako ka". Hindi "kami" kasi pareho naman nating alam na ikaw at ang pamilya lamang ng asawa mo ang may gustong ipakasal kayo. Kung hindi nga lang siya tinakot ni Tita Amanda at Tito Samuel, hindi siya papayag na pakasalan ka."

Napasimangot ako sa kanyang sinabi. "Kailangan mo ba talagang ipaalala sa akin 'yun?"

She rolled her eyes again. "Kung pwede nga lang araw-arawin ko ang pagpapaalala sa'yo na hindi ka mahal ni Navid." Bumuntong-hininga si Gemma. "Bakit ba kasi pinagtitiisan mo siya? Marami namang ibang lalaki diyan. Iyong lalaki na mamahalin ka, iyong lalaki na aalagaan ka at pahahalagahan ka."

"Mamahalin nga ako pero hindi ko naman mahal." Mabilis kong sagot. Mapait akong ngumiti habang nakatingin sa tasa ng kape na nasa aking harapan. "Mahal ko si Navid, Gemma. At sa lahat ng taong nakakakilala sa akin, ikaw ang pinakanakakaalam kung gaano ko siya kamahal. Oo, masakit. Masakit isipin na hindi niya ako kayang mahalin, na napilitan lang siyang pakasalan ako. Pero wala eh, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Mas malakas pa rin ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya, kesa sa sakit na ipinararamdam niya sa akin."

Bumusangot ang mukha ni Gemma. "Alam mo, kung may award lang sa pagiging tanga at pagiging martyr na asawa, malamang, isa ka na sa mga nominado."

Marahan akong natawa sa kanyang sinabi saka napailing.

"Sira!" I said and chuckled.

Ngumisi naman si Gemma. "Pero mahal naman ako ng asawa ko."

Kaagad akong napatigil sa pagtawa at pagkaraan ay sumimangot. "Ang bait mo ring kaibigan, ano? Instead of cheering me up, lalo mo lang akong dinadown."

Malakas na tumawa si Gemma. "Nagsasabi lang naman kasi ako ng totoo. Mahal naman talaga ako ng asawa ko, ah."

Umingos ako. "Edi ikaw na! Ikaw na ang may mapagmahal na asawa. Ikaw na ang maswerte sa love life."

Lalong lumakas ang tawa ni Gemma. "Talagang ako na."

Muli na lamang akong napailing.

Kung anong kinaswerte ni Gemma sa pag-ibig, ganoon naman ang ikinamalas ko.

Napatingin ako sa aking cellphone na nasa tabi ng taas ng kape na aking iniinom nang bigla iyong umilaw.

It was a text message.

Kinuha ko ang aking cellphone at binasa ang mensahe na galing kay Mama.

Matapos basahin ang mensahe ay tumayo na ako at isinukbit ang aking bag sa aking balikat.

Tiningala ako ni Gemma. Nakakunot ang kanyang noo habang hawak ang kanyang tasa ng kape. "Oh, saan ka pupunta?"

"Nagtext sa akin si Mama Amanda. Pinapapunta niya ako sa mansiyon." Lumapit ako kay Gemma at bineso siya. "Aalis na ako. Next time ulit." I said saka lumakad na palabas ng coffee shop.

Sinundan ako ng tingin ni Gemma habang nakakunot ang noo. "Sinong magbabayad nitong inorder mo?" Pasigaw niyang tanong ngunit kinawayan ko lamang siya habang may matagumpay na ngiti sa aking mga labi.

The Unloved WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon