PROLOGUE

97 1 0

Lucas har lavet en mental liste, der skal mindske hans følelser, men hvad hjælper det, hvis han glemmer at følge den??

Lucas' følelser vokser sig større og større, og han får vanskeligeheder med at skjule dem. Men er det at skjule følelserne overhovedet det, Lucas inderst inde gerne vil?


Vinder af bedste LGBT+ bog, Danish Fiction Awards 2019

Copyright (CC) 2018 © JRBell

Der kan forekomme stødende sprog og scener, og I bedes huske, at historien er fiktion og blot min egen hjernes opspind, og hvis noget af historien minder om andet, er det blot et tilfælde, medmindre andet er forklaret.

Homophobic ↠ mgWhere stories live. Discover now