Thanks

608 1 0

ONE way of saying Thank

Cảm ơn một ai đó không chỉ là cử chỉ, thói quen… Đó là cách bạn bày tỏ lòng tôn trọng và cảm kích. Là cách khiến người được cảm ơn sẽ biết rõ rằng họ đã làm đúng và bạn bớt áp lực của sự mang ơn, chính việc cảm ơn nâng tầm bạn lên ở cảm giác cảm kích.

Say “thank” is not only a active, or a habbit. It is the way that you show your thank and appreciate. The way makes a person know true and increase stress of the proud, say “thank” take you in high level of moving and tiring as well.

* HÃY THỰC HIỆN.

• Dẹp lòng tự cao của bạn qua một bên

Bạn ít có khuynh hướng cảm ơn ai đó nếu bạn cảm thấy mình xứng đáng với những gì người ta dành cho bạn. Nói cách khác, bạn có nhớ nói lời cảm ơn những việc bạn xem
như thông lệ không? Lời cảm ơn mang lại cho người nhận nó cảm giác thỏa mãn về hành động của mình vì bạn đã công khai bày tỏ lòng cảm kích của bạn đối với nỗ lực và thời gian của họ.

LET'T DO THAT.

High pleasing your self aside.

You have a little wanting to say “thank” to anyone if you feel their help is deserve yourself. In other way, do u remember say “thank” for some things like usual.? Expressing one's gratitude gave satisfy feeling to the receiver about their active. Because you show your graful for their trying and time out side.

• Đừng lạm dụng

Cứ nói lời cảm ơn cho mỗi việc vụn vặt một cách máy móc sẽ làm giảm sự chân thành của lòng cảm kích. Cũng giống như nói “tôi thương bạn”, hãy dùng nó tiết kiệm, mãnh liệt, đừng nói qua loa lấy có và khách sáo. Nhìn sâu vào mắt người nhận là một cử chỉ nho nhỏ để truyền đạt sự chân thành trong lời cảm ơn của bạn.

Don’t abuse!

Say “thank” for the inconsidebate things will make your heartfelt gratitude get lower. It’s as you say “ I pity you” ,do use it is saved, fierce, don’t get perfunctorily and formal. Look far-reaching into recive people’s eyes is a mini behavior that sent the heartleft of your thankful.

• Đừng quên

Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người vừa mang đến cho bạn một hành động đáng cảm kích. Vài lần trong ngày, hãy suy nghĩ xem ai đó làm gì cho bạn, có phải trách nhiệm của họ hay đó là món quà thời gian và sự quan tâm mà họ dành cho riêng bạn.

Hãy luôn ghi nhớ: kết thúc thư điện tử của bạn bằng dòng “cảm ơn bạn đã dành thời gian và quan tâm” để thể hiện sự chân thành của bạn khi ai đó đọc thư của bạn, trả lời một yêu cầu hay tiếp nhận một thông điệp.

Don’t forget

You image you were the person who has just given you a appreciating.Some times a day, think about their activing that if it is their responsibility ,or the time present and the carring to you only.

Remember, With “thank you” at the end of your E-mail that show your sincere caring to others if they read your letter, reply a request or recive a circular telegram.

• Hãy viết ra

Nếu ai đó tặng bạn một món quà hay mời bạn đến nhà chơi, hãy dành thời gian sau đó viết một bức thư cảm ơn nho nhỏ và gửi theo đường bưu điện.

Write down!

If someone gives you a gilf or invites his home, do use the time and after that write a tiny thankful letter, sent them by post office.

• Thay đổi lời lẽ

Hãy thử thêm những câu “ Tôi thật cảm kích khi...”, “Chị thật tốt khi…” và “Tôi nợ bạn một lần...” trước khi viết “Cảm ơn nhiều”, “Cảm ơn bạn”. 

Change your worlds

Try adding the sentence "I really appreciate it when ..."," You are really good when ... "and" I owe you one ... "before writing" Thanks a lot, "" Thank you ".

• Hãy cụ thể một chút

Hãy nói cho ai đó biết rằng những gì họ đã làm, những gì họ đã cho khiến cuộc sống của bạn thêm đầy đủ, trọn vẹn. Chẳng hạn như, nếu ai đó cho bạn một máy chụp ảnh kỹ thuật số, thêm vào việc nói “cảm ơn”, hãy nói cho họ biết “cái máy này thật tuyệt để dành chụp ảnh cho em bé mới sinh của mình. Tôi mơ ước gởi ảnh điện tử
cho bạn bè biết bao. Và bây giờ thì mình có thể rồi đây”.

Please specify a bit!
Tell someone what they did, what they have made your life more fully and completely. For example, if someone gives you a digital camera in addition to saying "thanks", please tell them "this machine was great to take a photo shoot for your new born baby. I do wish to send mail images to the friends. And now I can do that really."

* BÍ QUYẾT

• Đừng chỉ nói “cảm ơn”. Hãy bày tỏ lòng cảm kích.

• Hãy nói bạn thân và gia đình kể cho bạn nghe lần gần đây nhất mà ai đó bày tỏ lòng cảm ơn với họ, hãy ghi nhớ ý nghĩa của việc đó cho lần sau khi bạn đi xa.

• Ngay cả khi bạn bỏ lỡ cơ hội nói lời cảm ơn ai đó, hãy trân trọng những gì người đó dành cho bạn. Hãy tập thành thói quen trân trọng những việc người khác làm cho bạn.

RECIPES

• Do not just say "thanks." Please express our appreciation.
• Even if you miss the opportunity to say thanks to someone, respect what a person do for you. Make it a habit to appreciate what others do for you
• Tell you’re the best friends and family tell you that last time someone express his thanks to them, keep in mind the significance of this for the next time you go away

Thanks for your reading!

.:: my.opera.com/mai1tyeu ::.

Học tậpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!