13

4 2 0

Nešťastná láska je smutek do konce života

Kettinka2006

citátyRead this story for FREE!