Gedicht Transformatie

27 5 0
                         


Ik ben als een schim
onwerkelijk en eenzaam
hunkerend naar gisteren
toen ik mezelf was

Ik ben als een schaduw
angstig maar dapper
gisteren is geweest
toen ik anders was


Ik ga door de poort
en dwaal door de schemer
ik zal nooit meer zijn
zoals ik vroeger was

                            Oli Veyn 2015


De Orde van de Poortwachters {YA Urban Fantasy}Waar verhalen leven. Ontdek nu