DIEU LENH DOI NGU

18K 8 3

CÂU 1

Đồng chí nói và thực hiện động tác đi nghiêm, đứng lại theo 3 bước (làm nhanh, làm chậm có phân tích, làm tổng hợp động tác)?

          *  Động tác đi nghiêm: Đang đứng, khi nghe dứt động lệnh "Bư­ớc", làm 2 cử động.

Cử động 1: Chân trái bư­ớc lên 1 bước đầu gối thẳng, bàn chân thẳng hướng tiến và song song với mặt đất, cách mặt đất 30cm rồi đặt mạnh cả bàn chân xuống đất, sức nặng toàn thân dồn vào chân trái, thân trên ở tư thế nghiêm, tay phải đánh ra trước khuyu tay gập lại và nâng lên, cách tay trên tạo với thân người một góc 80 độ, cánh tay dưới thành đường thăng bằng, song song với mặt đất, cách mặt đất 30cm có độ dừng, nắp tay úp xuống, mép dưới của nắm tay cao ngang mép trên của túi áo ngực bên trái, khớp xưng thứ ba của ngón tay trỏ thẳng với cúc túi áo ngực bên trái (đối với quân nhân nữ, mép trên cánh tay dưới cao ngang với cúc áo thứ nhất từ trên xuống, cách thân người 20cm, khớp xương thứ ba ngón tay trỏ thẳng đường triết ly ngực áo bên trái). Tay đánh về phía sau hết cỡ có độ dừng, cánh tay thẳng, sát thân người, lòng bàn tay quay vào trong. Mắt nhìn thẳng. 

 Cử động 2: Chân phải bư­ớc lên 1 bước như­ chân trái, tay trái đánh về trước như tay phải (chỉ khác, khớp xương thứ 3 của ngón tay trỏ thẳng với cúc túi áo ngực bên phải), tay phải đánh về phía sau như tay trái, cứ như thế chân tay phối hợp nhịp nhàng thay nhau bước với tốc độ 106 bước trong 1 phút.

* Động tác đứng lại:

- Khẩu lệnh: "Đứng lại- Đứng" có dự lệnh và động lệnh; "Đứng lại" là dự lệnh "Đứng" là động lệnh.

- Động tác: Nghe động lệnh "Đứng" rơi vào chân phải làm 2 cử động.

 Cử động 1: Chân trái bước lên một bước, bàn chân đặt chếch sang trái 22,5˚.

 Cử động 2: Chân phải bước lên ngang với chân trái, bàn chân đặt chếch sang phải 22,5˚, hai tay đưa về thành tư thế đứng nghiêm.

CÂU 2

Đồng chí nói và thực hiện động tác chào theo 3 bước (làm nhanh, làm chậm có phân tích, làm tổng hợp động tác)?

ý nghĩa của động tác chào.

- Để biểu thị kỷ luật quân đội, thể hiện tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh để thống nhất hành động, biểu thị tư thế tác phong quân nhân thể hiện tính đặc thù của quân đội.

* Động tác chào: Khẩu lệnh. Nhìn bên phải (trái) - Chào” có dự lệnh và động lệnh,  Nhìn bên phải (trái) là dự lệnh, “chào” là động lệnh.

Khi luyện tập động tác cơ bản dùng khẩu lệnh “Chào”, “thôi” chỉ có động lệnh, không có dự lệnh.

- Động tác chào: Khẩu lệnh "Chào".

 Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “chào” tay phải đ­ưa lên theo một đường gần nhất, đặt đầu ngón tay giữa chạm vào bên phải vành lư­ỡi trai, năm ngón tay khép lại và duỗi thẳng, lòng bàn tay úp xuống và hơi chếch về trước. Bàn tay, cánh tay dưới thành một đường thẳng, cánh tay trên nâng lên và ngang với thân người, mắt nhìn thẳng vào người mình chào.

DIEU LENH DOI NGURead this story for FREE!