Chapter 19

85 0 0

Clare's POV

"Ah jinja."

Napahawak ako sa aking ulong parang binibiyak. Bakit ba kasi ako uminom. Huhu.  Napapikit ako ng mariin.

Tinignan ko ang hinigaan ko at sa sala pala ako nakatulog. Hehe. Nagsikalat ang mga in canned beers at mga pulutan sa sahig. Aysh.

"Morning...." anang Sylph na umiinom ng kape. Inabutan ako nito ng isa pang tasa kaya kinuha ko na rin ito para mahimasmasan ako ng kaunti.

She looks at me with her cold eyes and I don't know why. "Why are you looking at me like that?" I asked.

She didn't answer, instead she looked away and walked out of the scene. What is her problem?

I pouted and followed her path to the countertop. She slid the bowl of ramen to me. "Eat." malamig na aniya.

Hindi na ako nagreklamo pa't umupo na at  sumunggab na sa pagkain, para naman mahimasmasan ng kaunti ang aking katawan. Wow, may kape na may ramen pa! The best talaga siya! Hehehe.

Pinanood ko siyang maghugas ng kanyang pinagkainan habang humihigop ng sabaw. Nang matapos siya ay kinuha niya ang kanyang telepono sa tapat ng pagkain ko.

Frown has been visible to her face when she scrolled on her cellphone and glanced to me in a second. I gave her a questioning look, "What happened?" I asked.

She just shook her head and walked out from the kitchen. I just shrugged and continued eating.

Matapos kong hugasan ang aking pinagkainan ay dumaretso ako sa sala kung nasaan si Sylph na naglalaro sa kanyang telepono at pabagsak akong tumabi sa kanya.

She just glanced at me and continued focusing on the game she plays. "Aysh. Idiot." she cussed. Pabagsak niyang nilagay sa center table ang kanyang telepono saka tumingin sa akin na nananatiling nakamasid sa kanyang galaw.

In one moment, I just found her hugging me and crying loudly. "Huhu! Sorry! Di ko pala kayang umacting na nagtatampo sayo! Huhu! Sorry Tine!" iyak nito.

I chuckled. "Oo naman, Sylph! Alam mo, best actress ka! Hehehehe! Galing!" I complimented.

She wiped her tears and laughed with me.

Our laughter slowly faded and we are now covered in silence. "Sorry." I muttered and looked down.

She smiled. "I know, I understand you na, Clare. Lahat tayo nagkakamali. All you have to do is to make things right. Okay?" Sylph said.

I smiled lightly and took my phone out of my pocket. Her eyes widened and took my phone from me. She looked nervous.

"Why?" I grinned.

She nervously shook her head. "W-wala. Gusto mong mag mall? Tara?" aya niya ngunit ang kanyang itsura'y nananatiling kinakabahan.

Tumango na lamang ako sa kanya. Agad na kaming nagbihis saka pumuntang mall.

Pagkarating namin doon ay sumalubong ss amin ang mga bulungan at tinginan sa amin.

Tinanong ko si Sylph ngunit kinakabahan siyang umiling sa akin. At nang papasok kami sa supermarket ng mall ay may naglakas ng loob na bumato sa akin ng binebentang itlog.

"Oh my God." I mumbled and shockingly looked at the girl who did it.

Umambang susugurin ni Sylph ang babaeng tumatawa ngayon ngunit pinigilan ko na lamang siya.

"What's happening?" I asked in my mind

The Contract of a Billionaire (Billionaire Series #2) COMPLETEDRead this story for FREE!