Titan Academy: Prologue

2.8M 56.1K 8.5K
                         

D I S C L A I M E R:

Hey guys! Titan Academy is now officially published under Cloak Pop Fiction!

For more information please refer to the last part of the story, the Book Announcement. Enjoy reading!

All the magic and love,
April

All the magic and love,April

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Prologue:

Sa mundong ginagalawan niya, halos lahat ay pinanganak na may special abilities. Pero i-ilan lang ang nakakapasok sa school na nagtuturo kung paano ito gamitin.

Ang Titan Academy of Special Abilities ay para sa may pera. Para sa mararangya. Para sa mga taong kinamumuhian niya.

Siya si Shia Sheridan at hindi niya pinangarap na makapasok sa lugar na ito. Wala siyang pangarap. Hindi niya alam ang gusto niya. Wala siyang ng plano sa buhay.

Pero dahil sa kasalanan ng isang kaibigan na kailangan niyang pagtakpan, napunta siya sa lugar na ito para parusahan.

Pero hindi ito ordinaryong parusa lamang. Kailangan niyang tumagal, makisama, at manalo. Dahil ito ang paraan para makabalik siya sa dati niyang buhay. Magtatagal kaya siya?

Welcome to Titan Academy of Special Abilities.

"Because it takes more than power to be special."

***

Author's Note:

Sister school of Charm Academy School of Magic! (lol kidding) But if you love Charm Academy I'm sure you'll also enjoy this story.

Anyway, alam niyo na. Matagal akong mag update kaya sa mga magbabasa nito thank you in advance sa patience. Inunahan ko na kayo hahaha.

See you sa first chapter!

@april_avery

Tweet me: @breatheapril
Official hashtag: #TitanAcademy

Titan Academy of Special Abilities (Published under Cloak Pop Fiction)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon