39

192 21 0

BOSSXZ MAPAGMAHALZXC
Active now

9:43 AM

Jinhyuk: Mga hangal kayo ha hindi manlang kayo tumulong!

Seongwoo: Tapos na ba? Kami na magpapass..

Jinhyuk: Ang galing niyo, pagpass lang maitutulong niyo.

Dongpyo: Ililibre ka daw ni Eunsang.

Eunsang: Bakit ako?! Wala akong pera!

Dongpyo: Joke, ni Yohan-hyung pala.

Yohan: Oo libre ko kayo

Seungwoo: waoooOo

Jinhyuk: Talaga?!

Junho: May himala guys.

Dongpyo: Anong nakain mo, Yohan-hyung?

Eunsang: Sinapian kana ba ng spiritu santo ni Sihun-hyung?! HAHAHAHA

Yohan: Ililibre ko kayo kung tutulungan niyo ko.

Dongpyo: Ayy wag na pala.

Seungwoo: No thanks.

Jinhyuk: Pass nalang muna.

Yohan: Mga kaibigan ko ba talaga kayo? :((

Flowers ➸ Kim YohanWhere stories live. Discover now