35

161 16 1

Kim Yohan
Active now

6:47 PM

Yuvin: Bro, this is bad...

Yuvin: I saw Prity kanina. Yung kweninto mo sakin dati sa may 24/7 store!

Yuvin: She's back!

Yohan: Oh holy sht— yung baliw?!

Yuvin: Yung baliw na baliw sayo!!

Yohan: May gana pa siyang bumalik pagkatapos ng ginawa niya?

Yuvin: You must protect Eurikel this time!!

Yohan: Di ko na hahayaang mangyari ulit ang nangyari sa kanya noon.

Yuvin: Gusto ko siyang sakalin pre, kagigil eh nginisihan ba naman ako.

Yohan: Di ko alam kung ano ang magagawa ko sa kanya kapag saktan niya ulit si Eurikel.

Yuvin: Sa tingin ko kaklase niya si Sihun. Bigla akong kinilabutan nang makita ko siya.

Yohan: Sino ba naman ang hindi kikilabutan sa mamamatay tao?

Flowers ➸ Kim YohanRead this story for FREE!