36 KẾ SÁCH BINH PHÁP TÔN TỬ

10.2K 24 1

36 KẾ SÁCH BINH PHÁP TÔN TỬ

1. Dươngđôngkíchtây (Đánhlạc hướng đối phương)

- Kế "Dươngđông kích tây" là reo hò giả vờ như thật sự đánh vào phíađông,

nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tâỵ

- Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường chođến tình trường; nếu muốn điều này nhưng lại giả làmđiều kia, nói điều này mà làmđiều nọ, ấy là "Dươngđông kích tây" vậỵ

- Kế này mờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêuđể lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị.

-Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như:

Tạo tin đồn.

Làmrối tai rối mắt địch.

Buộc đối phương lo nhiều mặt.

Mê hoặc ý chí của địch.

Nghi binh.

Làmphân tán lực lượng đối phương.

Làmyếu lực lượng đối phương, lực lượng phòng vệ địch.

- Nguyên tắc của " Dươngđông kích tây" là bí mật và chủ động. Bị động coi như

phải chịu sự khống chế của địch.

-Điều kỵ khi dùng kế" Dươngđông kích tây" làđể lộ cơ.

- Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị. Dù là trên chiến trường, thương

trường hay chính trường cũng đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động.

2.Điệu hổ ly sơn(Dụ hổ ra khỏi rừng)

- Kế "Điệu hổ ly sơn" là nhử, dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng.

- Kế "Điệu hổ ly sơn" có hai lối: Một là nhử hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ.

- Hai làđuổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ mà hoành hành.

3. Nhất tiễn hạ song điêu(Một mũi tên hạ hai con chim)

- Kế "Nhất tiễn song điêu" là dùng một mũi tên bắn chết hai con chim.

- Ý của mưu kếnày là dùng sức lực tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa.

4. Minh tri cố muội (Biết rõmàlàm như khôngbiết)

- Kế "Minh tri cố muội" là biết thật rõ chuyện đấy, nhưng làm ra vẻ không biết gì.

- Với người xưa,đây là một triết lý xử thế rất cao, mục đích lại ẩn trốn tất cả những tiếng thị phi nghi hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một thái độ thâm sâu.

- Cáiđức của người quân tử không thể không cho thiên hạ biết, nhưng cái mưu kế

của trượng phu không thể không giấu thiên hạ.

36 KẾ SÁCH BINH PHÁP TÔN TỬĐọc truyện này MIỄN PHÍ!