Chapter 33

941 36 7

A/N: Sorry dahil ngayon lang ako nakapag-update. I haven't double checked this chapter yet so expect some grammatical errors and typos. Enjoy!

• • •

Yaz's POV

Binabalot kami ng katahimikan dito sa loob ng sportscar ni Maxwell habang nagmamaneho siya pauwi. Kulang nalang, magkakape at pandesal ako dito sa kadahilang parang may namatay. Ang bilis pa'rin ng tibok ng puso ko at kahit malamig dito ay pinagpawisan ako ng husto!

d>>_<<b

Tahimik nalang akong tumingin sa mga nadadaanang gusali at inihilig ang sentido sa bintana. Ang ganda parin nitong pagmasdan kahit naiilang na ako sa presensya nitong kasama ko.

Nang mag red light sa traffic light, syempre nag stop ang sasakyan. May mga tao'ng nagdadaanan sa pedestrian lane, and two persons caught my attention...

Hindi na ako magtataka na magkasintahan ang dalawang 'yon, masayang hinila ng lalaki ang babae habang naglalakad sila sa pedestrian lane at ang babae naman ay ngingiti-ngiting nakasunod sa kaniya na parang dadalhin siya nito sa lugar na gusto niyang mapuntahan.

Nakakainggit. Wala sa sarili'ng napa buntong hininga ako habang nakatingin sa dalawang 'yon. Nakangiti ng malapad ang lalake na pabaling-baling sa harap 'saka sa kasintahan nanaman at mukhang excited na excited ito sa pupuntahan nila.

Naramdaman kong sumimangot ang mukha ko at hindi matanggal ang paningin sa dalawang 'yon.

'Hayyy...'

"Tsh. Baduy." Rinig kong bulong ng kasama ko kaya agad na siniringan ko ito ng tingin. Naramdaman ata nito'ng tumingin ako sa kaniya kaya lumingon din siya sa'kin at tinaasan ako ng isang kilay, "I'm just stating the fact."

"Stating the fact," Ginaya ko ang boses niya at nagme-make face, "Nasobraan ka ata sa ampalaya."

"I'm not bitter. And as I've said, I'm just stating the fact." Anito na nakatingin sa traffic light.

Humalukipkip ako at tumingin na 'rin sa harap, "Walang baduy pagdating sa pagmamahalan."

"False." Aniya na parang guro na kinorekta ang pagkakamali ko.

d-_-b

"What do you know about love?" Inis kong tanong

"A lot. And I'm certain that the scenery we just saw is Baduy." Nagsimula na siyang magmaneho.

Napa-singhal ako at bumaling ulit sa kaniya, "Eh anong naka-baduy sa paghihila ng kamay ng kasintahan?"

"Those lovey dovey faces they wore were baduy."

"Eh sa nagmamahalan naman talaga sila. Ganiyan ka 'rin naman kapag nakatingin sa mahal mo---oh wait, I forgot that you never ever had a girlfriend before. Sad you." May bahid na panunukso ang boses ko sa huling sinabi kaya nakita ko ang pag-tiim ng bagang niya pero hindi na siya umimik.

d--,b

'Natameme ang lolo n'yo."

Sige, awayin mo pa ako at sasampalin talaga kita sa katotohanan. Hindi na siya umimik pa at gayon na'rin ako. Nakaramdam ako ng antok kaya natulog nalang ako habang nagmamaneho pa siya pauwi, kahit paano din naman kasi ay nakapasok 'rin sa sistema ko ang alak. Masakit nga sa ulo pero matino pa naman ang pag-iisip at kinikilos ko.

A Yazwell FanfictionRead this story for FREE!