1

8 3 2

,,Čas ubíhá různě, podle toho s kým"

William Shakespeare

citátyRead this story for FREE!