THE END

359 51 3

3 месеца по-късно:
Гледната точка на Лео:

Аз и Лина се сгодихме.

На сватбата имаше към 20 000 човека

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


На сватбата имаше към 20 000 човека. Повечето известни личности. Лина няколко пъти се разтрои, защото всички мои роднини бяха там, а тя си нямаше никого. Стана ми адски тъпо и реших да направя медения месец в Маями, за да посети гробът на майка ѝ.

Веднага след сватбата отидохме на меден месец. Синтия остана при баба ѝ, а аз и Лина бяхме на най-щурите места в Маями. На някои от тях дори не сме ходили преди.
Изкарахме си страхотно. 

С Лина няколко пъти опитвахме да имаме дете, но не се получаваше. Щом се върнахме в Милано се окааза, че тя е бременна.

Бях най-щастливият мъж на света. А Лина колко беше радостна, не е истина. Започна да чете разни списания за това как да отглеждаме детето по най-добрия начин . Харесваше ми, че е толкова отдадена.

Започнах да работя от вкъщи, за да съм повече врвме с нея и да ѝ помагам. Синтия започна снимките на онзи сериал и заедно с Лина репетират цяла вечер. Чувствах се най-щастливият мъж на света.

1 година по-късно:

Лина роди сладко момиченце.

Лина роди сладко момиченце

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!