16

322 25 4

Kim Yohan
Active 23 minutes ago.

1:23 AM

Eurikel: Yohan..

Eurikel: Sorry..

Eurikel: Sorry kung pinagbintayangan kitang ikaw yung nagpapadala nun.

Eurikel: Nag-aassume lang din naman ako | ⌫

Eurikel: Sinabi sakin ni Yuvin lahat 3 days ago.

Eurikel: At ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin ka.

Eurikel: Yohan pinapatawad na kita sa pagsira ng bulaklak sa garden ko, kaya sana ikaw din mapatawad na rin ako.

Eurikel: Kung hindi mo 'ko patawarin sige ka, si Sihun nalang magiging crush ko! | ⌫

Eurikel: Joke ikaw lang crush ko | sent

Eurikel: Ghad, wala kang nakitaaaaa

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel:

Eurikel: Goodmornight!

-

A/N; ipagpapatuloy ko pa ba ito? :((

Flowers ➸ Kim YohanWhere stories live. Discover now