13

296 27 0

Maddison Lee
Active now

9:34 PM

Maddison: Luvssss!

Eurikel: Oh?

Maddison: Bakit ang tamlay mo kanina? Ayos ka lang?

Eurikel: Oo naman luvs.

Maddison: Weh? Wag mo kong lokohin dyan, Eurikel.

Maddison: Kilala kita.

Eurikel: Oo na oo na.

Eurikel: Di na ko okay, marami akong iniisip.

Maddison: Isa ba ko dyan?

Eurikel: Ehhh

Maddison: HAHAHHAHAA joke ulit luvs.

Maddison: Matulog kana nga, bukas nalang tayo mag-usap.

Maddison: Magkwento ka ah! Papakopyahin kita sa exam HAHHAHAHA

Eurikel: Oo sige HAHAHAHHAA

Flowers ➸ Kim YohanWhere stories live. Discover now