11

310 23 17

Eurikel Park
Active 1 minute ago.

5:45 PM

Yuvin: Eurikel.. Sorry..

Yuvin: Hindi nagsisinungaling si Yohan, ako talaga ang nagbibigay sayo ng flowers.

Yuvin: Di naman kasi mahilig si Yohan sa ganun.

Seen 5:47 PM

Yuvin: Seen.

Yuvin: It's okay na maseen :)

Seen 5:49 PM

Yuvin: I thought kapag gawin ko yun, gagaan ang loob mo. Pero parang nagalit ka tuloy.

Yuvin: Sorry Eurikel.

Seen 5:53 PM

Yuvin: Maseen once is okay, but maseen thrice is not okay.

Yuvin: Pinaparamdam mo lang sakin na wala akong kwentang kausap.

Yuvin: And sorry sa nagawa naming sirain ang bulaklak na pinakaiingatan mo.

Seen 5:56 PM

Yuvin: :))

Yuvin: Even though you're seener, I still like you.

Seen 6:00 PM

Flowers ➸ Kim YohanWhere stories live. Discover now