06

367 23 2

(A/N; Thank you sa cover @Pdxstay)

Kim Yohan
Active now

10:11 AM

Eurikel: Yohan!

Eurikel: Bakit mo ko binigyan ng flowers? Hindi ko yan kailangan. Malalanta lang yan.

Yohan: Ha? Anong flowers? Kailan kita binigyan?

Eurikel: Ngayon palang, lol.

Yohan: Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo, Eurikel.

Yohan: Niminsan hindi pa ko nagbigay ng flowers sa kahit sinong babae.

Eurikel: Weh? Eh sino namang naglagay nun sa locker ko plus pangalan mo ang nandun.

Yohan: Hindi ko alam. Hindi ako ang nagbigay ng flowers na yan.

Eurikel: Nagsisinungaling ka nanaman.

Yohan: Seryoso ako, Eurikel.

Eurikel: Okayed? Sabi mo eh. Baka galing sa ibang Yohan lang yun.

Eurikel: Kung ganun, tatanggapin ko nalang.

Yohan: G.

Eurikel: K.

Flowers ➸ Kim YohanWhere stories live. Discover now