21 Глава- София

70 2 0

Кристиян ме събуди с целувки на лицето.
- Айде принцесата ми да става.
- Не ми се става.
- Да не те изморих много вчера.
- Да,но ще ставам.
Станах, отидох в банята да се оправя. След което се облякох. Свалихме багажа долу, и отидохме да закусваме. Родителите му вече закусваха. Наядохме се и тръгнахме.
След 2 часа
Вече влизахме в София. Започнах да го опътвам на къде да кара. Накрая спряхме пред къщата ми. Колите на наще бяха отпред, значи са си вкъщи. Охраната ни свали куфарите, а ние тръгнахме да влизаме. Не почукахме, а направо влязохме.
- Къде са родителите ми?
- В хола.
- Ок.
Влязохме в хола.
- Изненаддаааа!
- Алекс.
Майка ми ме прегърна, а през това време баща ми се прегърна с Кристиян. След което обратното,като майка ми се запозна с Кристиян.
- Масата е сложена, да ходим да сядаме.
Седнахме и момичето ни сложи за ядене. Започнахме да се храним. А баща ми зададе въпрос от който едвам не се задавих.
- А кога ще ставам дядо?
Аз, щях да се задавя, а на лицето на Кристиян се появи усмивка.
- Няма да е скоро.
- Недейте да чакате много, дъще. Млади сте сега вие времето.
- Ще видим.
Продължихме си вечерята. След това наште си легнаха, а ние с Крис останахме да гледаме филм, в хола. Когато свърши, Кристиян ме взе на ръце и ме качи горе в стаята ми. Сложи ме на леглото и ме зави. След което легна до мен, и така сме заспали.

НА СЛЕДВАЩАТА СУТРИН
Събудих се, огледах се и Кристиян още спеше. Реших да него будя, затова станах, оправих се и излязох от стаята. Слезнах долу, където наште вече закусваха.
- Добро утро.
- Добро утро. Къде е Кристиян?
- Оставих го да поспи още.
- Кафе или чай ще пиеш?
- Кафе.
Започнах да закусвам.
- Какво ще правите днес?
- Сигурно ще се разхождаме.
- Добре.
След малко слезе и Кристиян.
След като закусихме, наште отидохме на работа, а ние излязохме с мойта кола. Първо се разходихме из Южния парк

След което, отидохме до Площад"Независимост".

След което, отидохме до Площад"Независимост"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Момичето на Мафиота.Where stories live. Discover now