Chapter 14

80 0 0

Clarentine's POV

"Z-zaire! You broke the rule! You kissed me! I should punish you!"

Ngumisi lamang ito sa akin at hinalikan ako  ulit. "You are responding, so I should punish you also? Hmm." bulong nito sa aking tainga.

"H-hindi ba ako mabubuntis nito?" natigil naman ito sa kanyang paghalik sa akin saka ito tumawa.

"Why the hell would you? It's just a kiss." natatawang tanong niya sa akin. Ano bang nakakatawa?

Tss.

"P-pero sabi ni Oppa, pag daw nakiss ako ng isang tao, I will have a baby." sabi ko.

"No way. Hahaha." tawa niya saka ako hinalikan ulit.

"Paparusahan kitang talaga!" saka ko ito tinulak saka pumaibabaw sa kanya.

"Ooh. I think I will like your punishment." malokong aniya. Luh, baliw.

"But do you know MY punishment?" nakangising aniya sa akin saka siya naman ang pumaibabaw sa akin.

Hindi ko mapigilang mapalunok dahil sa hindi malamang dahilan. Ako naman nababaliw ngayon! Kaloka.

"No?" patanong kong sagot.

Humalakhak ito saka hinaplos ang aking panga. "I'm sorry." bulong niya saka ibinaon ang kanyang mukha sa aking leeg.

"Ha? Bakit ka naman nagsosorry?" nagtatakang tanong ko sa kanya.

Ngumuso ito. "I'm sorry, I am the reason to all of what happened to you." aniya saka ibinaon muli ang kanyang mukha sa leeg ko. Sininghot niya ito.

"H-hala siya, wala ka naman kasalanan e, aksidente lamang yun! Di naman sinasadya ni Ate Dane." sagot ko rito.

He groaned, "She did it on purpose, baby." he stated.

Nanlaki ang aking mga mata. "Bakit niya naman gagawin yon?" gulat na tanong ko. Wala naman akong ginawang masama sa kanya e.  :(

"Oh nothing..." mahinang aniya saka ito tumayo saka hinalikan ang aking noo.

Tumayo na rin ako saka sumunod sa kanya.  Paano ko sasabihin sa kanya? Huhu.

Kinalbit ko ito. "Yes, Clare?" marahang tanong nito sa akin. Ngumuso ako.

"I'll move out muna here, Zairey. H-he he."

He clenched his jaw and darkly stared at me, "No." matigas na aniya.

"But why? Mommy said na doon muna ako sa kanya dahil sasamahan ko daw siya. Doon muna daw ako magpapagaling." I said.

"No, Clarentine. I'll be the one to take care of you. You are my wife. So you'll stay here." matigas na ingles na sagot niya sa akin.

I pouted when he turned his back on me. "Hayy. Sige na nga. Basta di mo na ako paalisin dito para kay Ate Dane, ha?" sabi ko.

He walked to me and held my chin. "I can't promise." he said before he left.
The Contract of a Billionaire (Billionaire Series #2) COMPLETEDRead this story for FREE!