Лина си спомни всичко

395 49 7

Един месец по-късно:
Гледната точка на Лео:

Вече горе долу месец снимаме проклетия филм за живота ми, но Лина не си спомня нищо. Днес заснемахме сцената, в която Лина забременяваше от мен.

Сега си стоях на дивата и докато момичетата мериха дрехи в мяата стая аз мислех как да върна спомените на Лина.

- ТАТЕ, ЕЛА! - извика се Синтия и аз се качих да видя какво пак е станало. Там заварих Лина ооблечена с дрехите на бившата ми жена.

 Там заварих Лина ооблечена с дрехите на бившата ми жена

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Защо си облечена така? Сложи нормални дрехи. Не може да обличаш дрехите на бившата ми - скарах ѝ се аз, а тя се изчерви и погледна надолу.

- Няма да се повтори, Смит. - извини се тя и азс е доближих до нея. Погалих я по бузите и ѝ повдигнах лего брадичката.

- Не те е страх от мен, нали? - попитах я аз. Тя се взираше в очите ми и леко се усмихна.

- Лео! - усмихна се още по-широко тя и ме хвана за ръката.

- Да?

- Аз съм. Лина. Спомних си. Спомням си всичко. - засмя се тя. Не се сдържах, разплаках се и я целунах.

- Какво става? Тате какво става? - изплаши се Синтия.

- Синтия вече с радост искам да ти покажа любовта на живота ми. Това е Лина Джонсън. - усмихнах ѝ се аз и и я прегърнах.

2 часа по-късно:

Аз и Лина обяснихме на Синтия всичко и тя беше по-щастлива и от нас.

- Значи Лина сега ми е майка?

- Един вид да. Но твоята майка си е Анна. И въпреки, че е кучка трябва да си на ясно.

- А мога ли да казвам на Лина мамо? - попута Синтия.

- Разбира се! - усмихна се Лина и я прегърна.

По-късно същата вечер:

Наще дойдоха на вечеря. Казах им, че Лина аз и Лина отново се събираме. Баща ми не беше много щастлив, но майка ми се разрева от щастие.

- Лина ти какво работиш? Или разчита на парите на сина ми? - озъби се баща ми докато вечеряхме.

- Тстко вземи да млъкнеш. Няма значение какво работи. Въпросът е, че се открихме след толкова много време.

- Тя сигурно е била проститутка в Ню Йорк. - изсмя си се под носа баща ми и майка ми го срита под масата.

- Брат ми ш ти кажа само, че ако една жена не прави хубав секс, дори да е богата не струва - изказа се и Кевин.

- Лина не ги слушай, скъпа. Аз те харесвам. Даже искам да знам кога ще е сватбата?

- Мамо! И ти!

- Ами нали любовта ви е голяма. Кога ще ме дарите и с внуци?

- Ти си на 65, а говориш сякаш ще умираш. Има време.

- На 49 , ако нямаш потив. А пък и вече не съм модел и само дремя вкъщи с Кевин и гаджетата му. Искам внуци.

- Няма проблем, ние ще работим по въпроса. - усмихна се нежно Лина и ме хванаа за ръката, за да ме успокои.

До края на вечерта баща ми и Кевин не спряха да се заяждат с Лина, аз само се ядосвах, майка ми ме тормозише, че не съм се грижил за Лина, а Синтия си стоеше на телефона.

Вече започнах да обичам живота си повече. 


Hei hora 👋🏻 kraqt nablijava. Rabotq mnogo po sledvashtite glavi, no veche planiram i nova kniga. Nadqvam se da vi haresa vsichko, koeto sym vi potgotvila

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!